Bestuur en jaarverslagen

Ons bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder, Wilma van Ingen. Zij legt verantwoording af aan onze Raad van Commissarissen (RvC). Ons bestuur en onze RvC werken volgens de Governancecode woningcorporaties 2020.

Onze directeur-bestuurder

Wilma van Ingen is onze directeur-bestuurder. Zij zorgt ervoor dat wij de doelen van onze corporatie blijven waarmaken, de strategie en het beleid naleven en dat we ons blijven ontwikkelen. Daarnaast is ons bestuur verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan onze activiteiten en de financiering daarvan. Wilma wordt hierbij ondersteund door ons Management Team.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op onze directeur-bestuurder, is haar werkgever én sparringpartner. Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van elkaar en van het bestuur. De RvC is kritisch en zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk. Onze RvC legt in onze jaarverslagen verantwoording af over haar werkzaamheden.

Jaarverslagen

Ieder jaar maken we een jaarverslag. Hierin leggen we uit waarom we bepaalde keuzes maken en laten we zien wat we voor onze huurders doen. Voor het gemak hebben we de belangrijkste informatie in een visueel overzicht gezet in ons jaarverslag in 't kort én hebben we er een filmpje over gemaakt. Deze vind je hieronder.

a a