Bestuur en jaarverslagen

Ons bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder, Wilma van Ingen. Zij legt verantwoording af aan onze Raad van Commissarissen (RvC). Ons bestuur en onze RvC werken volgens de Governancecode woningcorporaties 2020.

Onze directeur-bestuurder

Wilma van Ingen is onze directeur-bestuurder. Zij zorgt ervoor dat wij de doelen van onze corporatie blijven waarmaken, de strategie en het beleid naleven en dat we ons blijven ontwikkelen. Daarnaast is ons bestuur verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan onze activiteiten en de financiering daarvan. Wilma wordt hierbij ondersteund door ons Management Team.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op onze directeur-bestuurder, is haar werkgever én sparringpartner. Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van elkaar en van het bestuur. De RvC is kritisch en zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk. Onze RvC legt in onze jaarverslagen verantwoording af over haar werkzaamheden.

Zelfevaluatie RvC

Ieder jaar heeft de Raad van Commissarissen (RvC) een zelfevaluatie. Op 7 december 2022 was er weer zo’n bijeenkomst. Onder begeleiding van mevrouw Dinjens van Governance in Balans blikten ze terug op het jaar 2022 en keken vooruit naar 2023. De terugkoppeling en actiepunten van deze evaluatie zijn vastgelegd in een adviesbrief. Hier gaat de RvC dit jaar mee aan de slag.

Belangrijkste conclusie: we werkten goed samen in 2022
De leden van de RvC werken goed samen op basis van vertrouwen.

In 2023 beginnen er 3 nieuwe leden in de RvC
Dit is natuurlijk een grote verandering en zorgt ervoor dat de leden elkaar opnieuw moeten leren kennen. In 2023 is er daarom veel aandacht voor het overbrengen van kennis, het inwerken van de nieuwe leden en de teamvorming.

Jaarverslagen

Ieder jaar maken we een jaarverslag. Hierin leggen we uit waarom we bepaalde keuzes maken en laten we zien wat we voor onze huurders doen. Voor het gemak hebben we de belangrijkste informatie in een visueel overzicht gezet in ons jaarverslag in 't kort én hebben we er een filmpje over gemaakt. Deze vind je hieronder.