Onze Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op onze directeur-bestuurder, is haar werkgever én sparringpartner. Zij werken samen aan de hand van 3 belangrijke kernwaarden: integer, vertrouwen, betrokken. Hieronder lees je wat dat in de praktijk betekent.

De RvC leden stellen zich graag aan je voor

Klik op een button om meer over de RvC leden te leren. Lees wat ze doen en waarom ze in de RvC zitten. 

Zelfevaluatie RvC

Ieder jaar heeft de Raad van Commissarissen (RvC) een zelfevaluatie. Op 7 december 2022 was er weer zo’n bijeenkomst. Onder begeleiding van mevrouw Dinjens van Governance in Balans blikten ze terug op het jaar 2022 en keken vooruit naar 2023. De terugkoppeling en actiepunten van deze evaluatie zijn vastgelegd in een adviesbrief. Hier gaat de RvC dit jaar mee aan de slag.

Belangrijkste conclusie: we werkten goed samen in 2022
De leden van de RvC werken goed samen op basis van vertrouwen.

In 2023 beginnen er 3 nieuwe leden in de RvC
Dit is natuurlijk een grote verandering en zorgt ervoor dat de leden elkaar opnieuw moeten leren kennen. In 2023 is er daarom veel aandacht voor het overbrengen van kennis, het inwerken van de nieuwe leden en de teamvorming.