Dit is ons Managementteam (MT)

Wilma van Ingen is onze directeur-bestuurder. Zij zorgt ervoor dat wij de doelen van onze corporatie blijven waarmaken, de strategie en het beleid naleven en dat we ons blijven ontwikkelen. Daarnaast is ons bestuur verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan onze activiteiten en de financiering daarvan. Wilma wordt hierbij ondersteund door ons Management Team. 

De MT leden stellen zich graag aan je voor

Klik op een button om meer over de MT leden te leren. Lees wat ze doen en waarom ze in het MT zitten.