Duurzaamheid in 't kort

Een duurzame wereld: een flinke opgave waar we met z’n allen voor staan. Het klimaat verandert namelijk door te veel CO2-uitstoot, natuurlijke grondstoffen raken op en de natuur herstelt zich niet meer. Dat moet anders. Daarom zijn er klimaatakkoorden opgesteld, gaan we van het Nederlandse gas af én moeten alle woningen CO2-neutraal zijn vóór 2050. Een enorme opgave! En wij dragen graag ons steentje bij.

Onze doelen zijn helder: vóór 2050 al onze woningen CO2-neutraal en we (ver)bouwen circulair en klimaatadaptief. We zoeken naar oplossingen om anders met energie om te gaan en passen die toe: minder gebruiken, maar juist ook opwekken aan of buiten woningen. We letten goed op (her)gebruik van materialen in alles wat we doen. En we zorgen voor oplossingen voor wateroverlast, hitte en droogte die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

In onze aanpak houden we altijd onze missie voor ogen, want goed en betaalbaar wonen voor mensen met een lager inkomen is voor ons het belangrijkste. Daarom blijven we realistisch in wat we wel en niet kunnen doen. Wat we weten, passen we grootschalig toe. Daarnaast experimenteren we met nieuwe oplossingen. Geven die een goed én betaalbaar resultaat, dan passen we die toe op andere woningen.

Duurzaam op weg naar 2050

2050; misschien klinkt het nog ver weg. Maar in de keuzes die we nu maken, moeten we al rekening houden met de gestelde klimaatdoelstellingen. Keuzes die vragen om een andere manier van denken en doen, bouwen en produceren, leven én wonen. Keuzes die we niet alleen maken, maar samen met onze huurders, collega’s, leveranciers en gemeenten. Samen gaan we stap voor stap naar een duurzamere wereld.

Keuzes maken

Verduurzamen kost geld. Geld dat we maar één keer uit kunnen geven. En je kan je voorstellen dat we onze 15.000 woningen niet in één keer kunnen aanpakken. Daarom moeten we slimme keuzes maken. Sommige woningen zijn al ‘groen’ of hebben nog een paar kleine aanpassingen nodig. Andere woningen hebben nog een lange weg te gaan. De vraag is: wat moet je doen en wat kun je laten? Daar is niet één oplossing voor. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid bovenaan staan.

Slim en efficiënt verduurzamen

Het kabinet heeft bepaald dat alle woningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Wij hebben we de bewuste keuze gemaakt om daar iets langer de tijd voor te nemen. We hebben nu gemiddeld energielabel C en zetten in op gemiddeld B in 2025. Waarom? We gaan voor slimme oplossingen die het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen én passen bij het woongedrag van onze huurders.

Beginnen bij goede isolatie en voorlichting

Nu kun je heel slimme oplossingen verzinnen om energie op te wekken; als de woning niet goed is geïsoleerd, levert het nog niets op. Dan raak je de energie die je hebt opgewekt, meteen weer kwijt. En dat is jammer. Daarom beginnen wij met een verbetering van de isolatie van onze woningen. En geven we voorlichting aan onze huurders over hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen. Hierdoor besparen ze energie én dus ook geld.

Duurzaamheid in drie pijlers

Duurzaamheid is een breed begrip. Wij houden het graag compact en concreet. Daarom gaan we met drie pijlers aan de slag: circulair bouwen, klimaatadaptatie en energietransitie