Energietransitie

Alle woningen moeten vóór 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is één van de afspraken die de Europese overheden hebben gemaakt. Dit betekent nogal wat. Maar wat dan precies? Moeten we nou CO2-neutraal, klimaatneutraal of toch liever energie neutraal zijn? Wat is het verschil? En wat is CO2 nou eigenlijk precies?

Opwarming van de aarde door CO2

Koolstofdioxide (CO2) is een onzichtbaar gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Het is dus overal om ons heen aanwezig. Maar door de groei van de industrie, het aantal woningen die we moeten verwarmen en toename van het aantal auto’s, is de CO2-uitstoot enorm gestegen. Het gevolg is dat de aarde opwarmt.

Verlagen van de CO2-uitstoot

Hoe stoppen we dit? Dat kan door CO2-neutraal te gaan wonen, werken, reizen en produceren. Een eerste en meest voor de hand liggende stap in ons land is te stoppen met het gebruik van aardgas. En dat betekent nogal wat. Het betekent het eind van de cv-ketel die in miljoenen Nederlandse woningen voor verwarming en warm water zorgt. Maar ook duurzame energie op basis van wind, water en zon draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot. Bij Domijn kijken we daarbij altijd naar het voordeel voor de huurders. Betaalbare woonlasten en een goede en gezonde woning; dat is waar we voor staan.