Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer in de vorm van enorme hitte en heftige regenbuien. We moeten onze buurten, straten en woningen hierop voorbereiden. Er zijn dus aanpassingen nodig om het veranderende klimaat aan te kunnen. Dit noemen we ook wel klimaatadaptatie.

Wateroverlast voorkomen

Extreme regenbuien komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd gaan we door met bouwen en bestraten. Het regenwater kan hierdoor geen kant op. Hoe vangen we het overtollige regenwater op? Dat is een vraag die we ons voortdurend moeten stellen en waarvoor oplossingen nodig zijn. Zoals de wadi’s op het Bijvank en groendaken op Transburg en het Nieuwe Zuiderspoor.

Hittestress

De aarde warmt op en er komen meer extreem warme dagen. Straten, pleinen en bestrate tuinen zorgen voor extra hitte én droogte. Hoe zorgen we voor verkoeling in de vorm van meer groen en water in de wijk? Wij kunnen in de ontwikkeling van onze woningen bijdragen aan een oplossing om hittestress tegen te gaan. Zo plaatsten we bij een duurzame woning aan de Stinsburg bijvoorbeeld warmtewerend glas. Ook leggen we steeds meer groene daken aan. Als huurder kun je ook zelf actie ondernemen. Door bijvoorbeeld minder tegels in je tuin te leggen, maar juist te kiezen voor veel groen. Zo gaan we samen de strijd tegen hitte aan.