Betaalbare huisvesting voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

Jongeren die tussen wal en schip vielen, krijgen nu fijne en veilige woonplek
De eerste woonoplossing wordt De Klomp 38 in Enschede. Hier worden door SJHT zes kamers gecreëerd waar jongeren fijn en veilig kunnen wonen. Kamerverhuur is iets waar woningcorporatie SJHT veel ervaring mee heeft. Daarom verzorgen zij ook de verhuur van deze woonplekken voor jongeren. Hier kunnen de jongeren  steeds meer stappen zetten richting zelfstandigheid. Deze jongeren hoeven gezien hun hulpvraag niet in een zorginstelling te wonen, maar zelfstandig wonen is meestal nog net een stap te ver. In hun zoektocht naar geschikte woonruimte, vallen ze nu vaak tussen wal en schip.

Organisaties zetten specialisme in voor snelle en passende oplossing
De uitdaging om een oplossing te vinden in de huidige woningmarkt was groot. Door intensieve samenwerking waarbij alle partijen hun specialisme inzetten, is een mooie en voor jongeren betaalbare oplossing gevonden. Er wordt hiervoor samengewerkt tussen woningcorporaties, gemeente en zorgaanbieders in Enschede. 

Een van de partners is WoonStAP. WoonStAP helpt mensen met een huurbelemmering. WoonStAP doet dit namens de Enschedese corporaties, Wijkteams en de gemeente Enschede. WoonStaP voert  de eerste gesprekken met jongeren die een kamer willen huren en daarbij begeleiding nodig hebben.  Die begeleiding pakken de verschillende zorgpartijen uit de stad op hun beurt weer op. Een prachtige samenwerking die ruimte geeft aan  jongeren met een ondersteuningsvraag in de stad.

Vaker op deze manier samenwerken
Het plan is om naast de locatie aan De Klomp ook andere locaties onder handen te nemen. Meestal is een aanpassing van de gebouwen nodig om deze vorm van wonen mogelijk te maken.  Zo komen er gemeenschappelijke ruimtes, zoals keuken en sanitair. De panden zijn in eigendom van de betrokken woningcorporaties Domijn, De Woonplaats, SJHT en Ons Huis.