04
jul.

Vanaf 2023 verduurzamen we 800 woningen per jaar

Dit jaar betalen woningcorporaties door nieuwe regelgeving minder verhuurderheffing. En in 2023 wordt de belasting op sociale huurwoningen helemaal afgeschaft. Daardoor ontstaat er voor corporaties meer ruimte om te investeren in onder andere verduurzaming, de bouw van nieuwe woningen en de leefbaarheid van wijken. Om zo grotere stappen te zetten in de opgaves waar zij voor staan.

Verduurzaming: dit jaar versnellen, volgend jaar verdubbelen
Corporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave. Hun woningen moeten voor 2050 CO2 neutraal zijn. We investeren daarom een deel van het vrijgekomen geld in het versnellen van de verduurzaming. Dit jaar zijn dat 600 woningen, in plaats van de geplande 400. En in 2023 zelfs 800 per jaar, een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal.

Rutger Vrielink, Manager Vastgoed bij Domijn: “Dit kunnen we doen door onze blok-voor-blok aanpak. Waarbij we op blokken van hetzelfde type woning efficiënt duurzame oplossingen toepassen. Omdat we met vaste teams op dezelfde manier kunnen werken én slim renovatieproducten inkopen, besparen we hiermee tijd en geld. En ook onze huurders merken het straks in hun portemonnee, want de energierekening gaat hierdoor omlaag.” We gaan woningen in Enschede, Haaksbergen én Losser verduurzamen.

Enschedese corporaties willen 2.000 sociale huurwoningen bijbouwen
Begin juni deelden de vijf Enschedese woningcorporaties al de gezamenlijke ambitie om de komende 10 jaar 2.000 sociale huurwoningen bij te bouwen in de stad. We willen hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het woningtekort én de druk op de sociale huurmarkt verlagen. Door het opheffen van de verhuurderheffing ontstaat de financiële ruimte om deze uitdaging aan te gaan. De precieze invulling van die 2.000 sociale huurwoningen pakken we op met de gemeente Enschede.

30 extra nieuwe sociale huurwoningen in Haaksbergen
Ook in Haaksbergen willen we de komende jaren 30 extra nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Deze woningen komen boven op de al bestaande nieuwbouwplannen aan ‘t Kempke. Hierbij houden we rekening met de uitkomsten van de nieuwe woonvisie van de gemeente. Het moet de druk op de sociale huurmarkt in het dorp verlagen. Belangrijkste voorwaarde is dat de gemeente genoeg capaciteit beschikbaar stelt om deze plannen werkelijkheid te laten worden.

a a