Uitzending nieuwsuur 22 juni 2023

Gisteren was er in het programma Nieuwsuur aandacht voor de corporatiesector. Het ging over privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van een aantal corporaties in Nederland. 

Transparantie, integriteit en juist het voorkomen van conflicterende  belangen vinden wij enorm belangrijk
Onze branchevereniging Aedes gaat daarom in gesprek met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). Samen bekijken zij hoe de regels voor bestuurders en commissarissen over het privé verhuren van woningen aangescherpt moeten worden.

De commissarissen en directeur-bestuurder van Domijn verhuren overigens geen vastgoed zoals aan bod kwam in de uitzending van Nieuwsuur.