Verduurzaming - Lintveldebrink

De herkenbare flats aan Lintveldebrink worden onder handen genomen Met plannen voor duurzame, veilige en toegankelijke flats mét een fris uiterlijk Onze 4 flats aan de Lintveldebrink zijn ruim 50 jaar geleden gebouwd. Vorig jaar onderzochten wij hoe huurders hier nu én in de toekomst een fijn thuis kan blijven bieden. Op basis van de resultaten maakten wij samen met bouwpartner Van Wijnen de definitieve plannen om de eerste 2 flats te verbeteren en vernieuwen. Duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid staan daarin centraal. Ook krijgen de flats een nieuw, fris uiterlijk. De plannen zijn aan de bewoners van de eerste 2 flats gepresenteerd. En we vragen hen om akkoord. Bij voldoende draagvlak starten de eerste werkzaamheden begin volgend jaar.

In 2022 onderzochten wij de technische staat, kwaliteit en energiezuinigheid van de 4 flats met totaal 400 woningen aan de Lintveldebrink. Daaruit bleek dat de basis van de flats goed in orde is. En dat de woningen goed aan te passen zijn aan de eisen die de overheid stelt op het vlak van verduurzaming. Maar daarvoor is wel onderhoud nodig. Ook spraken we met 150 huishoudens uit de flats over hun wensen en behoeften als het gaat over wonen. Met de resultaten uit de onderzoeken zochten wij een goede bouwpartner voor dit grote renovatie- en verduurzamingsproject. Deze vonden we in Van Wijnen. Als bouwteam vormden onze medewerkers en Van Wijnen samen de definitieve plannen om nu de eerste 2 flats klaar te maken voor de toekomst.

In die plannen staan duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en een frisse uitstraling centraal
De werkzaamheden zijn zowel aan de flats als geheel, als in alle woningen: een intensief traject. Waarbij de bewoners in hun huis blijven wonen. Natuurlijk doen we er samen met Van Wijnen alles aan om de overlast voor bewoners zo klein mogelijk te houden. Zo bieden we rustwoningen en is de planning zó opgesteld dat de werkzaamheden in de woningen zo kort mogelijk zijn.

We verduurzamen de flats en woningen grondig
Niet alleen om te voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Maar ook om de bewoners een comfortabele en meer energiezuinige woning te bieden. De flats en appartementen krijgen een ‘warme schil’: bijvoorbeeld door het vervangen van al het glas door HR++ glas. Het isoleren van de spouw en de panelen onder de ramen.

Ook de installaties van de flat en appartementen zorgen dat de bewoners straks energiezuinig wonen en leven: alle woningen gaan van het gas. Dat betekent bijvoorbeeld dat bewoners straks elektrisch koken. En dat niet alleen de verwarming van het warmtenet van Ennatuurlijk komt, maar ook het warme water uit de kraan. Goede isolatie vraagt om goede ventilatie. Daarom krijgen alle huishoudens een individueel afzuigsysteem. Ten slotte komen er zonnepanelen op het dak die stroom opwekken voor de algemene ruimtes. En ook dat scheelt in de portemonnee van de huurders.

De flats moeten veilig en toegankelijk zijn voor bewoners
Ook op dit vlak willen we de flats aan de Lintveldebrink verbeteren. Om de veiligheid te verhogen komen er bijvoorbeeld videofoons en spionnetjes in de voordeuren. En zorgen we dat de centrale ingang niet meer vrij toegankelijk is en dat de post vanaf de straatkant wordt bezorgd. Als het om toegankelijkheid gaat wordt de vloer van de galerijen verhoogd. Zodat de hoge drempel van de woningen lager wordt en iedereen makkelijker naar binnen kan.

Ook de buitenkant van de flats krijgt een opfrisbeurt  
Inspiratie voor het nieuwe uiterlijk van de flats is het traditionele Twentse vakwerk, dat zo herkenbaar is voor onze regio. Architectenbureau Pr8 stak het vakwerk in een modern jasje dat is terug te vinden op de nieuwe wanden die voor de kopgevels worden geplaatst. Ook de galerijhekken en glazen panelen voor de balkons worden vervangen. En de kozijnen en stenen geveldelen krijgen een schilderbeurt. Ook de ingang ziet er straks heel anders uit: licht en open met veel glas. In hun woning kunnen bewoners kiezen voor een nieuwe badkamer, keuken en toilet. Zo krijgen de flats direct een nieuw, fris uiterlijk. Van binnen én van buiten.

We pakken het komende jaar de eerste 2 flats aan
Dat zijn de flats met huisnummers 2 t/m 400. We vragen deze bewoners nu om akkoord. Dat gebeurt in een persoonlijk gesprek en/of bezoek aan de modelwoning, waarin de werkzaamheden worden toegelicht. Als 70% van de huurders het eens is met de plannen, starten de werkzaamheden aan flat 1 begin volgend jaar. De werkzaamheden aan flat 2 starten later dat jaar.

We willen ook graag de andere 2 flats aanpakken
Maar dat vraagt om een iets andere aanpak. In flat 3, de flat met huisnummers 402 t/m 600, willen we nog een stapje verdergaan en de woningen ook geschikt maken voor langdurig zelfstandig wonen. Een ontwikkeling die aansluit bij de vergrijzing in de wijk én de populariteit van de flats onder senioren. Het komende jaar werken we deze plannen verder uit. De vierde flat is een Vereniging van Eigenaren. We zijn in gesprek met de andere eigenaren over het verduurzamen en vernieuwen van deze flat.