Sloop en nieuwbouw - Zwarteland Haaksbergen

Zwarteland Haaksbergen

Na een uitgebreid onderzoek van de woningen aan het Zwarteland, vertelde Domijn in 2020 aan de bewoners de plannen om de woningen te slopen. In eerste instantie was het plan dat Domijn hier geen woningen terug zou bouwen. Maar door de steeds maar stijgende vraag op de woningmarkt veranderde de situatie snel. En besloot Domijn om toch nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen in de buurt het Zwarteland.

De eerste stap naar de nieuwe buurt het Zwarteland is een stedenbouwkundig plan
Zo’n plan laat de opzet van een nieuwe buurt zien. Zo staat erin aangegeven hoeveel woningen er worden gebouwd en waar komen die te liggen. Maar ook hoe de verdeling van de ruimte is als het gaat om wegen, groen en bijvoorbeeld parkeerruimte.

Samen met de bewonerscommissie van het Zwartland en de gemeente ontwikkelde Domijn een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe buurt het Zwarteland. Dat deden we onder begeleiding van stedenbouwkundige Cees Grit.

In het plan voor de nieuwe buurt bouwt Domijn 45 woningen terug
Het gaat om een mix van sociale huurwoningen zowel op het vlak van huurprijs als van woningtype. De buurt wordt ruimer opgezet met meer groen en parkeerruimte. Veel van die parkeerruimte ligt achter de woningen. Zodat er zo min mogelijk auto’s op de straat hoeven te parkeren. 

De huidige buurt heeft kenmerken van een tuindorp. Hier is aandacht voor in het nieuwe plan, zodat waar mogelijk die cultuurhistorische waarde behouden blijft. Zo blijft bijvoorbeeld de kenmerkende ‘groene wig’ aan de noordzijde van de buurt bestaan. Dat is de driehoekige vorm met veel groen op de plek waar de Zieneschstraat en Beatrixstraat elkaar kruisen. Daarnaast is in het plan is nog een tweede ‘groene wig’ getekend aan de Beatrixstraat. En ook in het ontwerp van de nieuwbouw neemt  Domijn straks kenmerken over van de bestaande bouw. 

Nu het stedenbouwkundig plan er ligt, kan het proces door
Concreet betekent dat, dat Domijn nog voor eind 2023 een bestemmingsplanwijziging indient. En dat we vervolgens de plannen wat betreft de nieuwbouw concreet maken. Naar verwachting presenteren we rond de zomer van 2024 de definitieve plannen voor de nieuwbouw. Zodat die in 2025 in gang worden gezet met sloop en de start van de bouw. Loopt het proces zoals verwacht? Dan is de verwachte oplevering van de nieuwe buurt in de zomer van 2026. 

Ook in de nieuwe buurt is er een plek voor de huidige bewoners 
Bewoners die terug willen keren naar de buurt, kunnen dat. Zij kunnen een voorkeur aangeven voor de nieuwe woning.