Samenwerken - Nieuw Twekkelerveld

Samen met bewoners, Bewonersplatform Twekkelerveld, de gemeente Enschede, De Woonplaats en Ons Huis hebben we de handen ineen geslagen: we bundelen onze krachten en kijken samen hoe we het wonen in Twekkelerveld fijner kunnen maken! Daarbij pakken we de kansen die zich voordoen en zetten we samen met bewoners de schouders eronder. Onder de noemer Nieuw Twekkelerveld denken we na over energie en klimaat, een huis van de wijk, prettig wonen en de sociale contacten.

Nieuw Twekkelerveld
Wat Nieuw Twekkelerveld anders maakt, is dat we slim initiatieven proberen te koppelen. Bijvoorbeeld: een riool in een straat wordt vervangen. Dan is de meest simpele oplossing oude riool eruit en nieuwe erin. Maar we weten ook dat Twekkelerveld te maken heeft met wateroverlast. Dus is het vervangen van de riolering een mooie aanleiding iets te doen aan de wateroverlast door het scheiden van schoon en vervuild regenwater. Zo wordt een ‘simpele’ vervanging aangegrepen om een bijdrage te leveren aan een groter geheel! Zo zijn er tal van initiatieven. Soms is een resultaat op korte termijn zichtbaar, soms duurt het enkele jaren voordat bewoners er iets van merken.