Prestatieafspraak

Met trots en lef samen werken aan betaalbaar en duurzaam huren in leefbare buurten.

Samen zorgen we voor voldoende en betaalbare kwalitatief goede en passende sociale huurwoningen. Dit doen we door jaarlijks samen afspraken te maken over bijvoorbeeld bestaande huurwoningen, nieuwbouwplannen en concrete acties tussen huurdersorganisaties, gemeentes en andere woningcorporaties.We willen dat iedere nieuwe woning "raak" is en bijdraagt aan de kwaliteit van de gemeente. Samen willen we voorkomen dat (bewoners en) huurders in grote huur of betalingsproblemen komen. We zorgen voor een duurzame en toekomstbestendige sociale woningvoorraad. We creëren én behouden prettige en leefbare wijken en buurten. We zorgen dat inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven wonen. Zo zorgen we samen voor een fijn (t)huis voor iedereen.