Maatschappelijke verantwoording

Ondernemingsplan 2020-2023

In 2019 hebben we ons ondernemingsplan opgesteld voor de periode 2020-2023. Met de koers in dit ondernemingsplan leggen we de verbinding tussen onze collectieve ambitie én het dagelijkse werk. We nemen je in dit document mee in wat onze vijf belangrijkste ambities hierin zijn. Ze zijn mede gevormd door de gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gevoerd met huurders, partners en medewerkers. Zo hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de uitkomsten van het visitatierapport in 2018, waarvoor we samen met de commissie uitgebreid hebben gesproken met huurders, medewerkers en partners. Tegelijkertijd is deze koers een uitnodiging om met ons mee te denken over de manier hóe we de ambities waar kunnen maken en hierbij samen te werken. 

Stakeholderbeleid

Wij vinden het belangrijk om stakeholders te betrekken bij het  beleid en projecten. Per project of beleidsthema bekijken we welke belanghebbenden betrokken worden én hoeveel invloed zij krijgen. In ons stakeholderbeleid staat hoe we dit doen. En natuurlijk houdt onze Raad van Commissarissen gesprekken met verschillende stakeholders. Op basis van deze gesprekken verzamelen we adviezen voor ons beleid.

Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedescode verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Er wordt dan een onafhankelijk oordeel gevormd over de maatschappelijke prestaties. Wij zien de visitatie als een kans om te leren én te verbeteren.