Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen

Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen? Dat is een grote uitdaging, die om  slimme oplossingen vraagt. In het Innovatiehuis in Enschede brengen de Provincie Overijssel, Woningcorporatie Domijn en gemeente Enschede de beste voorbeelden op het gebied van toekomstbestendig bouwen en renoveren bij elkaar. Een inspirerende omgeving dus, met als doel het interactief delen van kennis tussen iedereen die met bouw te maken heeft.  

Samenwerking 
Het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen is een initiatief van de Provincie Overijssel, Woningcorporatie Domijn en gemeente Enschede. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn en voorzitter van WoON Twente is ervan overtuigd dat samenwerking noodzakelijk is. “De ambities in de Woondeals en de Nationale Prestatieafspraken zijn stevig. De corporaties zijn een belangrijke kartrekker in verduurzaming. Die rol vullen we in door te innoveren en pionieren. Maar vooral door samenwerking aan te gaan met corporaties onderling, de bouwsector, kennisinstituten en de overheid. Gelukkig zit samenwerking diepgeworteld in het Twentse DNA en ook in de Twentse corporatiesector. Het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen is een plek waar dit alles samenkomt.”   

Interactief kennisdelen   
In het Innovatiehuis kunnen bezoekers allerlei voorbeelden zien van innovatieve, duurzame bouwoplossingen, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw. Ook kunnen zij kennismaken met diverse materialen die bijdragen aan duurzaam bouwen. Betrokkenen kunnen elkaar op verschillende manieren inspireren. Op de agenda staan bijvoorbeeld open dagen voor professionals die werken aan de renovatie- en bouwopgave van de toekomst. De woning start met een 30-tal voorbeelden, maar is flexibel ingericht zodat ook toekomstige projecten kunnen worden toegevoegd. Hiermee blijft het aanbod actueel en inspirerend.   

Verduurzamingsopgave  
De woning zelf is, in het kader van het internationale verduurzamingsproject INDU-ZERO, in 2021 voorzien van een bijzonder duurzame schil en meerdere innovatieve oplossingen en diende drie jaar als showcase voor verduurzaming. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen: “Een ideale plek dus, om professionals samen te brengen en kennis te delen over de mogelijkheden van toekomstbestendig bouwen. Het Innovatiehuis moet samenbrengen en inspireren. Samen kunnen we, in brede samenwerking met verschillende expertises, grote stappen voorwaarts maken, op weg naar een duurzame leefomgeving. In Overijssel hebben we de ambitie om tot 2030 60.000 nieuwe woningen te realiseren. Innovatieve en duurzame oplossingen gaan ons daarbij helpen.”   

Wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede ziet het innovatiehuis als een belangrijk middel om de bouwbranche bij elkaar te brengen: “We hebben als gemeente grote opgaven als het gaat om het verduurzamen van woningen. Innovaties en samenwerking zijn hierbij essentieel. We willen mensen inspireren en motiveren om samen met ons, de corporaties en provincie deze grootschalige verduurzamingsopgave op gang te brengen. Middels gebiedsgerichte aanpakken en renovatiepakketten willen we grote groepen woningen geïndustrialiseerd kunnen verduurzamen. In Twente zijn we klaar om een koplopers rol op ons te nemen. Daarom zetten we onze inspanningen voort om het Rijk te motiveren hier financiële middelen tegenover te stellen.”  

Rondleidingen 
Er worden rondleidingen georganiseerd in het Innovatiehuis. Ook professionals kunnen zich aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met Carmen Oude Wesselink via c.oudewesselink@domijn.nl.