INDU-ZERO | Showcase

Het klimaat verandert. Om dat te stoppen, moet er de komende jaren veel veranderen. Oók in de woningbouw. En daar komen twee grote maatschappelijke vraagstukken samen. Want hoe zorg je voor duurzame woningen zonder dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk komt te staan?

Blueprint voor een renovatiefabriek
Vanaf 2018 werkten we samen met een Europees consortium bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en lokale overheden onder de naam INDU-ZERO aan de ontwikkeling van een blueprint voor een renovatiefabriek. In zo'n fabriek kunnen op grote schaal renovatiepakketten voor bestaande woningen worden geproduceerd. Deze hightech fabriek moet per jaar voor 15.000 woningen renovatiepakketten produceren. En dat voor de helft van het geld dat zo’n renovatiepakket nu kost!

Het renovatiepakket is een totaalpakket
De pakketten bevatten verschillende onderdelen die nodig zijn om huizen te verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor gevels en daken, warmtepompen, zonnepanelen, energie-omvormers en ventilatiesystemen. We willen de onderdelen zoveel mogelijk circulair en biobased samenstellen. En het totaalpakket aan maatregelen willen we voor de helft van de huidige prijs aan kunnen bieden. Deze woningen gebruiken dan op jaarbasis geen energie. Ze zijn nul-op-de-meter. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet in het opschalen van renovaties in Europa.

De INDU-ZERO showcase maakt deze oplossing tastbaar
Want: hoe ziet zo’n renovatiepakket eruit? En hoe comfortabel is een woning met de INDU-ZERO oplossing eigenlijk? Om het resultaat van INDU-ZERO écht te zien, is een van onze woningen het innovatieve renovatiepakket als ‘jas’ aangetrokken. Van zowel de productie van deze innovatieve schil als de montage bij de woning is een video gemaakt.

     

Op 12 november was de opening
Tijs de Bree van Provincie Overijssel en wethouder Jeroen Diepemaat van gemeente Enschede waren bij de opening van deze showcase. Een van de buurkinderen, die samen met de ouders in een van de showcase woningen woont, opende de showcase officieel. Want de klimaatdoelstellingen behalen en zo een duurzame toekomst garanderen voor de jeugd, dat is uiteindelijk ons doel!

Op naar een betere en duurzame wereld
INDU-ZERO levert met haar concepten een bijdrage aan een betere wereld, met duurzame, schaalbare en betaalbare oplossingen voor woningrenovatie. Samen met Saxion monitoren wij de renovatieoplossingen het komende jaar op de techniek, installaties, energieverbruik, comfort, gezondheid en bewonerstevredenheid.

Met oog voor circulariteit
Naast circulaire materialen en oplossingen in de renovatiepakketten, is de woning zo veel mogelijk circulair ingericht. Door tweedehands meubels te gebruiken voorkomen we de productie van goederen die gemaakt worden van schaarse grondstoffen. Ook dit past in de duurzame gedachte van zowel het project als ons beleid.

Wil jij naar een rondleiding?
Woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en smart-industry bedrijven die interesse hebben in de renovatiepakketten zijn welkom om de showcase te bezoeken. Daarnaast zijn partijen, die willen investeren in een fabriek, of die de geïndustrialiseerde en integrale aanpak van woningverduurzaming verder willen brengen, ook van harte welkom. Vanaf voorjaar 2022 worden er regelmatig open dagen georganiseerd. De data vind je op de website van INDU-ZERO.

Showcase INDU-ZERO in de media
Het innovatieve project heeft al mooi wat aandacht gekregen in de media. Je kunt meer lezen via onderstaande linkjes: 

Duurzaam Gebouwd: INDU-ZERO laat zien hoe de renovatie van de toekomst eruitziet
Radio interview 1Twente: Oude huizen betaalbaar van het gas af
Nieuws item 1Twente: Dit kun je bij elk huis doen