We tekenden de Renovatiedeal!

Gisteren tekenden we de Renovatiedeal Twente. Samen met de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede; woningcorporaties De Woonplaats, Ons Huis, Welbions, Beter Wonen en Sint Joseph; en minister Hugo de Jonge namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de ondertekening bezocht minister Hugo de Jonge het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen. In het Innovatiehuis in Enschede brengen wij samen met de Provincie Overijssel en gemeente Enschede de beste voorbeelden op het gebied van toekomstbestendig bouwen en renoveren bij elkaar. Collega Bas Pietersen gaf Hugo de Jonge er een korte rondleiding.  

Wat is de Renovatiedeal Twente?
Voor 2050 moeten alle woningen van het gas af én CO2-neutraal zijn. Een hele opgave. Ook voor woningcorporaties. Dat kunnen we alleen bereiken door samen te werken met corporaties onderling, de bouwsector, kennisinstituten en de overheid. En door te innoveren en pionieren. Dat doen we dan ook volop. Vorig jaar verduurzaamden we zo ruim 900 woningen. Maar ook particuliere huiseigenaren willen en moeten aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Hoe mooi is het dan om de krachten te bundelen?

De Renovatiedeal Twente maakt een goede samenwerking tussen alle partijen mogelijk. En zorgt ervoor dat particuliere huiseigenaren mee kunnen liften op de verduurzaming van huurwoningen. En daar zijn we best een beetje trots op! Ben je benieuwd naar het hele persbericht? Kijk dan hier.