Startsein 'groene' renovatie Lintveldebrink: herkenbare flats in nieuw jasje

Deze week starten de renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden aan de eerste van de 4 herkenbare flats aan de Lintveldebrink. Wij vertrouwen deze klus toe aan ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen. De planning is strak: een half jaar per flat. We namen de  bewoners al vroeg in de voorbereidingen mee. En ook tijdens de werkzaamheden aan de flat is er veel aandacht voor de bewoners. Om overlast zo veel mogelijk te beperken. Als alles volgens verwachting loopt, is de eerste flat voor de bouwvak klaar.

 In 2022 nodigden we de bewoners van alle 4 de flats uit voor huiskamergesprekken
Waarin we de eerste plannen uitlegde en bewoners ook vroeg naar hun wensen en behoeften. Vervolgens vormden een aantal bewoners per flat een bewonersadviesgroep. Die we in de voorbereiding informeerde als er nieuwe stappen werden genomen: van het sociaal plan, het ontwerp voor de flats, tot de planning van de werkzaamheden.
Ook informeerden we alle bewoners geregeld via een nieuwsbrief. Zodat iedereen op de hoogte was van de ontwikkelingen rondom de renovatie en verduurzaming. Ten slotte bezocht Van Wijnen in november iedere bewoner van de eerste flat thuis in een zogenaamde ‘warme opname’. Waarbij de bouwer de plannen toelichtte. En tegelijk de situatie in iedere losse woning bekeek, zodat de werkzaamheden straks soepel verlopen.

Door de informatie uit de huiskamergesprekken, bijeenkomsten van de bewonersadviesgroepen en de warme opnames konden we samen met  Van Wijnen de definitieve plannen opstellen. Zodat de renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden ook echt passen bij de wensen en behoeften van bewoners.

Duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en een frisse uitstraling staan centraal
We verduurzamen de flats en woningen grondig. Met een ‘warme schil’ voor de flats en woningen via bijvoorbeeld HR++ glas en het isoleren van de spouw. En energiezuinige installaties van de flat en appartementen, waardoor alle woningen ‘van het gas gaan’. Dat doen we niet alleen om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Maar ook om de bewoners een comfortabele en meer energiezuinige woning te bieden.

Ook werken samen met Van Wijnen om de veiligheid en toegankelijkheid van de flats te verbeteren. Met bijvoorbeeld videofoons en spionnetjes in de voordeuren. Een nieuwe entree met postkasten aan de buitenzijde om ongewenst insluipen tegen te gaan. En het ophogen van de galerijvloer, zodat de drempel naar de woningen zo laag is dat bewoners gemakkelijk naar binnen kunnen.  

Tot slot krijgt de flat een nieuw, fris uiterlijk. Inspiratie voor het nieuwe uiterlijk van de flats is het traditionele Twentse vakwerk, dat zo herkenbaar is voor onze regio. Architectenbureau Pr8 stak het vakwerk in een modern jasje dat straks te zien is op de nieuwe kopgevels. In hun woning kunnen bewoners kiezen voor een nieuwe badkamer, keuken en toilet. Zo wonen de bewoners straks in een flat met een nieuw, fris en modern uiterlijk. Van binnen én van buiten.

Tijdens de werkzaamheden hebben de bouwer en corporatie veel aandacht voor de bewoners
Die blijven namelijk in hun huis wonen tijdens de renovatie- en verduurzamingwerkzaamheden. Een proces met veel impact voor de bewoners. Om zoveel mogelijk overlast te beperken, hielden we hier al rekening mee in de keuzes die we maakten in de manier van werken en de planningen.

Tijdens de werkzaamheden zijn er bewonersbegeleiders aanwezig waar bewoners terecht kunnen met vragen, zorgen of klachten. Ook delen zij bij de start van de werkzaamheden dagplanningen uit. Zodat bewoners precies weten waar ze aan toe zijn. En bewoners krijgen een groene, gele en rode smiley die ze voor het raam kunnen zetten. Groen betekent dan dat alles goed gaat. Geel dat de bewoner een vraag heeft waar geen haast bij is. En rood betekent dat de bewoner een vraag of klacht heeft die hij direct wil bespreken. De bewonersbegeleiders en uitvoerder checken dagelijks de smileys. En gaan langs bij bewoners waar dat nodig is.

Ten slotte zijn er rustwoningen die zo zijn ingericht dat bewoners er hun dagelijkse bezigheden gewoon kunnen doen. Zonder dat zij last hebben van de werkzaamheden. Daarnaast zijn er 6 logeerwoningen ingericht voor mensen die aangaven dat zij tijdens de werkzaamheden niet thuis konden blijven wonen.

In 2024 pakken we  2 van de 4 flats aan de Lintveldebrink aan
De werkzaamheden starten half februari aan de flat met huisnummers 2 tot en met 200. Als alles goed verloopt, is deze flat voor de bouwvak klaar. De werkzaamheden aan de tweede flat met huisnummers 202 tot en met 400 starten half mei. En naar verwachting zijn de werkzaamheden aan deze flat klaar voor het einde van dit jaar. De komende jaren neemen we ook de derde en vierde flat aan de Lintveldebrink onder handen. We werken op dit moment aan de plannen voor deze flats.