Presentatie nieuwbouw woningen Varvik-Diekman

Het overgrote deel daarvan, 131 woningen, is bestemd voor sociale huur. De 22 overige eengezinswoningen vallen straks in de middenhuur. Dit zijn woningen met een huurprijs tussen € 875 en € 975 per maand. Steeds meer mensen zoeken een betaalbare woning in deze prijsklasse, ook doordat de prijzen van koopwoningen sterk gestegen zijn. Daarnaast komen er ook 16 studio’s speciaal voor jongeren tot 23 jaar. Zodat zij ook een kans krijgen om in de buurt te wonen of te blijven wonen.De buurt wordt ruimer opgezet, groener en duurzamer. Met bredere straten, meer parkeerplekken en meer beplanting. Dat geeft niet alleen een omgeving waar huurders fijn wonen en leven. Het groen zorgt ook voor klimaatadaptatie. Dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met het extremere weer dat we steeds vaker zien. Zodat overlast bij hevige regenbuien wordt tegengegaan. En het groen zorgt voor verkoeling in de steeds warmere zomers.

De huidige bewoners hebben de 1e keus bij de nieuwe woningen
Ondertussen hebben bijna 100 van de 190 bewoners al een andere woning gevonden. Op dit moment wonen er minder bewoners dan er nieuwe woningen worden gebouwd. Dit betekent dat er voor iedereen die nu in Varvik-Diekman woont en er graag wil terugkeren een nieuwbouwwoning beschikbaar is. De toewijzing van de nieuwe woningen gaat op basis van woonduur. Dat betekent dat degene die er het langst woont, de eerste keuze heeft. Dit geldt uiteraard alleen voor de bewoners die op 18 januari 2022 (bij de sloopboodschap) al huurder waren.Blijven er woningen over?

Deze bieden we in de loop van 2023 aan op onze website.

Sloop én nieuwbouw van de woningen vanaf najaar 2023
De sloop en nieuwbouw gebeurt in 3 fasen. In het najaar van 2023 start de sloop van fase 1. En gelijk daarop volgt hier de nieuwbouw in fase 1. Pas als dit klaar is, starten we met de sloop en nieuwbouw van fase 2. En daarna volgt op dezelfde manier fase 3. De verwachting is dat de totale sloop en nieuwbouw tot 2026/2027 duurt. Door het proces in fasen uit te voeren wil Domijn voorkomen dat er te veel overlast ontstaat voor de bewoners. En dat er te veel druk op de woningmarkt ontstaat. De overige woningen, 80 boven- en benedenwoningen aan de rand van de buurt, verduurzamen we. De planning is dat dit start in 2026.