Jaarlijkse huurverhoging 2024

Enschedese woningcorporaties zoeken bij huurverhoging balans tussen opgaven en huurdersbelangen

Samen met woningcorporaties Ons Huis en De Woonplaats voeren we per 1 juli 2024 de jaarlijkse huurverhoging door met circa 5,3%, het maximaal gemiddelde dat wettelijk is toegestaan. Het gaat om een grotere huurprijsstijging dan voorgaande jaren. Dit is nodig om het groeiend aantal opgaven uit te kunnen blijven voeren. Natuurlijk verliezen we onze huurders hierbij niet uit het oog. Bij het bepalen van de huurverhoging is zorgvuldig gekeken naar een balans tussen deze opgaven en het betaalbaar houden van wonen. Uiterlijk vóór 1 mei ontvangen alle huurders een brief met daarin de verhoging die per 1 juli in gaat.

Balans tussen uitvoering maatschappelijke opgaven én betaalbaarheid voor huurders
Woningcorporaties spelen in heel wat maatschappelijke opgaven een belangrijke rol. Vanuit de Nationale Prestatieafspraken en de Woondeal Twente zijn we verantwoordelijk voor het toevoegen van sociale huurwoningen en het versnellen van de verduurzaming van bestaande woningen. Ook zijn we gevraagd om meer te investeren in leefbaarheid. De opgaven groeien, maar de prijzen in Nederland ook. Daarmee is het bouwen van nieuwe huizen en het energiezuiniger maken en onderhouden van woningen een stuk duurder geworden.

Om dit te kunnen blijven doen, is het doorvoeren van een huurverhoging onvermijdelijk. We voeren per 1 juli een gemiddelde huurverhoging door van circa 5,3%, het maximaal gemiddelde huurverhogingspercentage dat door de overheid is vastgesteld. Het gaat om een hogere huurstijging dan de afgelopen jaren. Maar daar staan ook ontwikkelingen tegenover die bijdragen aan het bewaren van de betaalbaarheid voor de huurders. Zo blijft de huurstijging onder de gemiddelde loonstijging. En is de huurtoeslag in 2024 verhoogd met €34 per maand. Ten slotte voerden alle corporaties in Nederland in 2023 een forse huurverlaging door bij 30% van de sociale huurders. In Enschede ging het om een vergelijkbaar percentage.

Hulp bij betalingsproblemen
We roepen huurders die verwachten in betalingsproblemen te komen op om zich zo snel mogelijk te melden. Samen met de huurder bespreken zij hun persoonlijke situatie, denken mee over mogelijke oplossingen en/of verwijzen waar nodig door naar de juiste hulpverlenende instanties.

 Eenmalige huurverlaging aan te vragen tot eind 2024
In de afspraken die we met de overheid maakten is vastgelegd dat huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum loon) een eenmalige huurverlaging krijgen in 2023 of 2024. Huurders die voor 1 maart 2023 huurder waren en vorig jaar geen huurverlaging hebben gekregen, komen dit jaar mogelijk wel in aanmerking. Zij kunnen zelf een huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie tot eind 2024. Uiteraard moeten zij wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.