Nieuws

Meer dan adviesrecht voor huurdersvereniging bij huurverhoging

We denken elk jaar na over de huurprijs van jouw huis. Het belangrijkste daarbij is dat onze huurders fijn en betaalbaar blijven wonen. Keuzes over de huurprijs maken we daarom niet alleen. Maar samen met onze huurders. We stelden huurdersverenigingen SHBL Losser, huurdersvereniging Haaksbergen en Bewonersrijk in Enschede de vraag: ‘Hoe moet Domijn de totale huurverhoging verdelen?’
Samenwerken 2

Aangepaste openingstijden rondom Koningsdag

Wij zijn donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april gesloten.  Heb je een spoedgeval? Bel dan met de  storingsdienst Winkels: 088 - 426 2000 Of lekkages met het dak? Bel dan met  Consolidated: 0572 - 700 138 Ook voor veel andere storingen ku...
Koningsdag

Beperkte huurverhoging of zelfs -verlaging voor onze huurders

Samen met de overheid zetten de Enschedese corporaties zich in om wonen betaalbaar te houden. De prijzen voor levensonderhoud stegen afgelopen jaar snel. En dat raakte huishoudens hard. Daarom houden we de huurverhoging die vanaf 1 juli 2023 ingaat, beperkt. We kiezen er samen met de Enschedese corporaties voor om de gemiddelde huurverhoging voor sociale huurwoningen onder de 2,6% te houden: de maximale gemiddelde verhoging die landelijk is toegestaan. Daarnaast voeren we de landelijke huurverlaging door bij huurders met een inkomen tot 120% van het minimum loon. De huurprijs van deze huurders wordt vanaf 1 juli verlaagd naar € 575,03.
Nieuwsbericht Middelen (1)

Start bouw op ’t Kempke: duurzame, groene buurt in de maak

Vanaf deze week start de bouw van 40 duurzame en betaalbare sociale huurwoningen aan ’t Kempke in Haaksbergen. In opdracht van Domijn start Hodes met het plaatsen van 20 appartementen, die kant-en-klaar uit de fabriek komen. In de week van 1 mei start Trebbe vervolgens met de bouw van 20 beneden- en bovenwoningen. De bouw werd om verschillende redenen vertraagd, zoals de stijgende bouwkosten en langere wachttijden voor nutsvoorzieningen. Maar nu de start is gemaakt, verwacht de corporatie voor eind 2023 de nieuwe, duurzame en groene buurt af te ronden.
Nieuwbouwplannen T Kempke Fase 1

Een eigen plek voor kwetsbare jongeren 18+

Als je 18 jaar wordt, verandert er veel. Jongeren moeten vanaf die leeftijd veel dingen zelf regelen en gaan op eigen benen staan. Bovendien vervalt jeugdhulp meestal op die leeftijd. Niet iedereen kan terugvallen op eigen ouders en/of netwerk. Hierdoor zijn er ook in onze gemeente jongeren die dan tussen wal en schip dreigen te vallen. Domijn, WoonStAP Enschede, ZaZ Welzijn en de gemeente Losser hebben daarom de handen ineen geslagen. Samen zorgen we voor een woonplek in de gemeente Losser waar deze jongeren zelfstandig kunnen wonen met lichte begeleiding.
Prestatieafspraken (1)

Belangrijke brieven voor huurders

In april en mei valt er een aantal belangrijke brieven van Domijn bij je op de mat. Hieronder geven we een overzicht van de brieven die we versturen, wie deze krijgt en wanneer je ze kan verwachten. We versturen verschillende brieven omdat het om belangrijke onderwerpen gaat. Die los van elkaar staan. Houd dus je brievenbus in de gaten en lees de brieven die je van ons ontvangt rustig door. En heb je vragen? Die beantwoorden we graag. We zijn iedere dag telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 053 209 2 290. Mailen kan natuurlijk ook naar info@domijn.nl.
Ontwerp Zonder Titel (5) (1)

Betaalbare huisvesting voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

In Enschede is dringend behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren met een lichte hulpvraag. De Enschedese woningcorporaties, gemeente en zorginstellingen hebben de handen ineengeslagen om een woonoplossing aan te bieden voor juist deze jongeren. Zo komt er een plek waar zij zelfstandig kunnen wonen, met wat extra begeleiding.
PB Betaalbare Huisvesting Voor Jongeren Op Weg Naar Zelfstandigheid

Vanaf nu vind je ons woningaanbod op WoningHuren.nl

Op WoningHuren.nl vind je vanaf nu het woningaanbod van Domijn en 12 andere woningcorporaties. Samen willen we het vinden van een huis zo makkelijk mogelijk maken voor woningzoekenden. De corporaties verhuren woningen in Twente, de Achterhoek en somm...
Ontwerp Zonder Titel (4) (1)

Heb je een brief van de Belastingdienst ontvangen?

Sommige huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst. Hierin staat dat je inkomen opgevraagd is. Je herkent deze brief aan: ‘Uw woningcorporatie heeft gegevens bij ons opgevraagd’. Domijn ziet geen bedragen, alleen een code.
Brief Belastingdienst