Gegevens aanleveren

Als jij je gegevens aanlevert kijken wij of je inkomen klopt met de kosten van de woning die je wil huren. Dus of je daarvoor niet te veel of te weinig verdient. We houden rekening met eventuele huur- en/of zorgtoeslag, vaste lasten en verzekeringen. Op basis van het totaalplaatje van je financiën geven wij je een passend advies. Dat advies kan zijn dat je de woning zonder problemen kunt huren. Maar in sommige gevallen adviseren we je ook om dit niet te doen.

Veel gevraagd over Gegevens aanleveren

Waarom moet ik mijn gegevens aanleveren?

Algemeen

Voordat je de woning kan huren controleren we eerst je gegevens. We bekijken of je de woning, en alle kosten die erbij komen kijken, wel kan betalen. Ook kijken we naar je woonverleden bij bijvoorbeeld andere corporaties.

Ben je tweede of derde kandidaat maar wel geïnteresseerd in de woning? Wacht dan niet tot de eerste (of tweede) kandidaat de woning weigert, maar lever je gegevens vast aan. Stel dat de eerste (of tweede) kandidaat de woning weigert en wij hebben jouw gegevens niet op tijd ontvangen, dan gaan we verder met de gegevens van de volgende kandidaat. Dat zou jammer zijn, toch?

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Algemeen

Om je gegevens goed te kunnen controleren hebben we in ieder geval het volgende van je nodig:

  • Inkomensverklaring van dit jaar of vorig jaar - dit geldt voor iedereen
  • Meest recente inkomensgegevens (loonstrook, uitkeringspecificatie) van de afgelopen 3 maanden - dit geldt voor iedereen

Soms hebben we aanvullende informatie nodig. Kijk je even of een van de onderstaande punten op jou van toepassing is?

  • Verhuurdersverklaring - alleen als je bij een andere verhuurder dan Domijn huurt. De verhuurdersverklaring vertelt ons iets over waar je hiervoor woonde én hoe dat ging. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Daarom is de periode waarover we zo’n verklaring nodig hebben per persoon verschillend. Huur je bijvoorbeeld 4 jaar bij dezelfde verhuurder en is je verhuurdersverklaring positief, dan is dat voor ons vaak voldoende. Maar, soms hebben we wel aanvullende informatie nodig. We vragen je dan om ook een verklaring aan te leveren van de verhuurder(s) daarvoor.
  • Hypotheekhoudersverklaring - woonde je hiervoor in een koopwoning? Dan hebben we een hypotheekhoudersverklaring nodig. Daarin geeft jouw hypotheekverstrekker aan of je bijvoorbeeld een betalingsachterstand hebt gehad.
  • Uittreksel GBA - alleen als je buiten de gemeente Enschede woont
  • Beschikking en toestemming van je bewindvoerder– Heb je een bewindvoerder? Dan ontvangen we graag (een kopie van) de beschikking waarin wordt aangegeven dat je onder bewind staat. Verder is het belangrijk dat je bewindvoerder akkoord is met je verhuizing. Lever daarom ook een verklaring aan waarin de bewindvoerder jou hier toestemming voor geeft.

Hoe kan ik mijn gegevens aanleveren?

Algemeen

Je kan gegevens via onze site aanleveren. Klik hiervoor op 'gegevens aanleveren' onder het kopje 'zelf regelen'. 

Natuurlijk mag je de gegevens ook mailen naar info@domijn.nl, met de post versturen of langsbrengen op één van onze kantoren. Zorg er wel voor dat de gegevens op tijd binnen zijn. De datum dat al je gegevens bij ons binnen moeten zijn staat in de uitnodigingsbrief. Dit is vaak binnen twee dagen na de bezichtiging.

Wat doen jullie met mijn gegevens na de controle?

Algemeen

Niets. Wij gebruiken je gegevens alleen om te controleren of je de woning wel kan betalen. Is dit allemaal in orde? Dan vernietigen wij de gegevens. Let er dus op dat je altijd een kopie van je gegevens aanlevert en niet de originele documenten.

Wat als mijn gegevens niet in orde zijn?

Algemeen

Wij kunnen je de woning weigeren. Dit kan als er uit de controle komt dat je gegevens niet kloppen, je een financieel tekort hebt, een negatieve verhuurdersverklaring hebt, of als om een andere reden blijkt dat huren niet mogelijk is. Wij gaan hier natuurlijk altijd met je over in gesprek. Misschien heb je per ongeluk een foutje gemaakt. We kijken dan samen of we aan de goede gegevens kunnen komen en of de woning huren toch nog mogelijk is.

Wanneer controleren jullie mijn gegevens?

Algemeen

Zo snel mogelijk! We begrijpen dat je met spanning wacht op het antwoord of je de woning mag huren. Soms duurt de controle echt een aantal werkdagen. Heb je je gegevens naar ons gestuurd via info@domijn.nl? Als je geen foutmelding hebt gekregen, dan mag je ervan uit gaan dat we de gegevens goed hebben ontvangen. Stel dat we nog een aantal vragen hebben dan bellen we je eventjes.

Als alle gegevens kloppen mailen wij je een concept huurcontract. Als je geen mailadres hebt dan sturen we 'm per post. Het concept huurcontract kun je dan thuis op je gemak goed doorlezen. Daarna maken we afspraken voor het huuradviesgesprek, het ondertekenen van het contract, de oplevering van de woning en het overhandigen van de sleutel.

Tijdens het huuradviesgesprek bespreken we of je inkomen klopt met de kosten van de woning die je wil huren. Dus of je daarvoor niet te veel of te weinig verdient. We houden rekening met eventuele huur- en/of zorgtoeslag, vaste lasten en verzekeringen. Op basis van het totaalplaatje van je financiën, adviseren wij of het verstandig is om de woning te huren.

Klopt alles en wil je de woning graag huren? Nou, dan is het alleen nog een kwestie van het tekenen van het contract, het ontvangen van de sleutel én het verhuizen van je spullen naar je nieuwe (t)huis!

a a