Uitleg loting

Veel mensen zijn op zoek naar een fijn thuis in het mooie Haaksbergen, Enschede, Losser of Overdinkel. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk aan een eigen plekje te helpen. Maar omdat er helaas meer mensen een woning zoeken, dan wij huizen beschikbaar hebben, werken wij met een loting. Zo heeft iedereen evenveel kans.

Bijna al onze woningen worden via loting verhuurd. Maar soms kunnen niet alle woningzoekenden mee loten. Bijvoorbeeld omdat de woning onderdeel is van een woongebouw of wijk waarover we andere afspraken hebben gemaakt. Als dat zo is, dan geven we dat duidelijk aan bij de woning. We leggen dan ook uit waarom dat zo is én hoe we de woning wel toewijzen.

Lees hier meer over de voorrangsregels die nu gelden in Losser en Haaksbergen. Iemand kan ook voorrang krijgen als zijn/haar huis wordt gesloopt. Hoe het toewijzen van woningen aan statushouders gaat, dat lees je hieronder in de veelgestelde vraag 'Hoe gaat het toewijzen van woningen aan statushouders?'.

Gemiddeld vinden woningzoekenden bij ons binnen een jaar een fijn nieuw (t)huis. Daarbij geldt natuurlijk: hoe vaker je reageert, hoe groter je kansen. Wil je in een specifieke buurt, straat of woning wonen? Dan is het een ander verhaal en duurt het vaak langer dan een jaar.

Krijgt de woningzoekende die is ingeloot de woning altijd toegewezen?

Nee, dat is niet altijd zo. Als corporatie kunnen we een reden hebben om een woning niet toe te wijzen.
Dat kan gaan om financiële redenen:

  • Bijvoorbeeld als je inkomen niet past bij de woning.
  • Of als je een huurschuld hebt.

Om redenen die te maken hebben met woonvaardigheden of je woonverleden:

  • Als we denken dat je niet op een goede manier zelfstandig kan wonen.
  • Of als we denken dat de plek niet past. Voor jezelf of voor de buren.
  • Of wanneer je een negatieve verhuurderverklaring aanlevert.

Of om hele praktische redenen:

  • Bijvoorbeeld als je al een andere woning accepteerde op WoningHuren.nl
  • Als je niet voldoet aan de voorrangsregel die in de advertentie staat.

Veel gevraagd over Uitleg loting

Hoe werkt de loting?

Algemeen

Onze loting is eigenlijk niet heel anders dan andere lotingen die je misschien al kent. Hoe je mee doet aan deze? Nou, als je ingeschreven én ingelogd bent op WoningHuren.nl, dan zie je meteen of die leuke woning passend is voor jou. Is dat het geval? Dan hoef je alleen nog maar te reageren en doe je mee met de loting.

De loting zelf is een heel technisch verhaal, maar we maken het graag wat makkelijker. Het is eigenlijk een soort bak waar we alle reacties in verzamelen. En uit deze bak worden dan, na de reactieperiode van 3 dagen, automatisch drie willekeurige reacties gekozen. Dit zijn de eerste drie kandidaten en zij worden uitgenodigd om de woning te komen bekijken.

Ik word maar niet ingeloot en nu?

Algemeen

Het grote voordeel van de loting is ook meteen het nadeel: iedereen heeft evenveel kans. Het kan dus voorkomen dat je zelf al een lange tijd reacties plaatst en dat je via via hoort dat iemand na een paar keer reageren al een woning heeft. We snappen dat je dan teleurgesteld bent maar blijf vooral reageren. Zo vergroot je de kans dat het wél lukt.

Reageer je op alle beschikbare woningen? Dan vind je normaal gesproken binnen 12 maanden een woning. Heel soms kan het gebeuren dat iemand telkens pecht heeft bij de loting en er niet in slaagt om binnen een jaar een woning te vinden. Reageer je al 12 maanden op alle woningen waar je met jouw inschrijving op kunt reageren? En heb je geen aanbod geweigerd? Meld je dan bij ons.

Hoe gaat het toewijzen van woningen aan statushouders?

Algemeen

De gemeente Enschede heeft elk jaar een zogenoemde taakstelling om statushouders een thuis te bieden binnen de gemeente. Zij vragen daarbij hulp van de corporaties. De aanvragen worden verdeeld onder de vijf Enschedese corporaties: De Veste, De Woonplaats, Domijn, Ons Huis en SJHT.

Hoe werkt dat dan precies? Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doet bij de gemeente een aanvraag voor een woning voor een specifiek huishouden. En de gemeente legt die aanvraag op haar beurt neer bij de corporaties. Wij zoeken een woning die bij het inkomen en de huishoudsamenstelling past. Daarbij kijken we ook naar de wijk en omgeving waar die ligt. Is de woning op alle onderdelen passend? Dan bieden we die aan. Het aanbod is éénmalig. Wordt de woning niet geaccepteerd, dan moet de statushouder zelf op zoek. Het komt soms voor dat statushouders ook zelf reageren op ons woningaanbod. Dan telt de woning ook mee voor de gemeente in de taakstelling.

In 2020 gingen er 10 woningen naar statushouders en werden er 793 verloot. In 2021 gingen er 37 woningen naar statushouders en werden er 873 verloot.

Hoe bepalen jullie of een woningzoekende een woning wel of niet krijgt?

Algemeen

Als je ingeloot bent voor een woning vragen we je om een aantal gegevens toe te sturen. En regelmatig gaan we in gesprek met jou als woningzoekende. We kijken in dat gesprek bijvoorbeeld of een woning past in financiële zin. En of de woning een geschikte plek is om te wonen voor de woningzoekende zelf en voor de buurt. We bespreken waar je naar op zoek bent. Ook je huidige woon- of verblijfplaats en je woonverleden komen aan bod. Op basis van jouw gegevens en/of ons gesprek bepalen we of we de woning aan je verhuren.

Wat gebeurt er als een kandidaat de woning waarvoor hij is ingeloot niet krijgt?

Algemeen

Wij vinden dat iedereen een goed thuis verdient. Ben je als woningzoekende ingeloot voor een woning maar wijzen we die niet toe? Dan bespreken we met je wat er aan de hand is. En we kijken of er andere mogelijke oplossingen zijn.