Tijdelijk wonen in de wijk Varvik-Diekman

In de wijk Varvik-Diekman worden in de komende jaren 190 woningen gesloopt. Dit gebeurt in 3 fasen. In het najaar van 2023 start de sloop van fase 1. Meteen daarna begint de nieuwbouw. Pas als de nieuwbouw van fase 1 klaar is, beginnen we met de sloop en nieuwbouw van fase 2. En daarna doen we hetzelfde in fase 3.
We verwachten dat de nieuwe wijk in 2026/2027 klaar is.

Om de wijk leefbaar te houden gaan we een aantal lege woningen in deze wijk tijdelijk verhuren. Een deel van deze gebruiken we volgend jaar als zogenaamde wisselwoning. Dit zijn woningen voor de bewoners die naar een nieuwbouwwoning verhuizen.

Er zitten wel wat voorwaarden aan de tijdelijke verhuur:

  • Er mogen geen kinderen onder de 18 jaar meeverhuizen;
  • Je krijgt geen voorrang op een andere woning als we de huur opzeggen;
  • Je krijgt geen vergoeding als we de huur opzeggen;
  • Wij hebben een opzegtermijn van 3 maanden, dat betekent dat je uiterlijk 3 maanden van tevoren hoort wanneer je de woning uit moet;
  • Na het tekenen van het huurcontract kun je zeker een half jaar wonen in deze woning.

Omdat je een tijdelijk contract krijgt en geen recht hebt op een vergoeding of voorrang op een andere woning, verhuren we de woningen voor een lagere huurprijs.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

a a